Kontakt

Osoba - zakres tematyczny, telefon, e-mail

Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy (GUS):

Ośrodek Informatyki Statystycznej (Urząd Statystyczny w Olsztynie):