ࡱ>  \pMirosBaw Dziewit Ba= =i[;8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1$Arial1Arial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1Arial1Arial1Arial1Arial1HCzcionka tekstu podstawowego1Arial1Arial7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-0.0 0.0000 0.000 0.000000 0.00000 0.0000000"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + )  , *   x @ x@ @ X  h  h@  h  (  ,@  ( 8@ @  ( @  (@ @ 8 @   (  ,@       "8""@ @ "8 " @ ("@ " ("@ # # ( #8 # #8 # #8 (" @ #8 #8  "8"@ @ "8" @ "8"@@ "8"@ "8 " @ "8 "@  "   " `$wsp.dzietno[ci0.$[redni wiek rodzenia"E3 trwanie |ycia.>migracje wewntrzne{migracje zagraniczne00"7(?Tabl. 5. Migracje zagraniczne na pobyt staBy w latach 2008-2035 IMIGRACJA WojewdztwaPOLSKA Dolno[lskieKujawsko-pomorskie LubelskieLubuskieAdzkie MaBopolskie MazowieckieOpolskie Podkarpackie Podlaskie PomorskieZlskieZwitokrzyskieWarmiDsko-mazurskie WielkopolskieZachodniopomorskieMIASTAWIEZ EMIGRACJA @Tabl. 4. Migracje wewntrzne na pobyt staBy w latach 2008-2035 NAPAYW WojewodztwaOGAEMODPAYW 6Tabl.1. Prognozowane wspBczynniki dzietno[ci oglnej WojewdztwoMiastaPolskaKujawsko-Pomorskie Lubuskie WarmiDsko-MazurskieWie[3 Tabl. 2. Prognozowany [redni wiek rodzenia dziecka)Tabl. 3. Trwanie |ycia w latach 2010-2035 M|czyzniKobiety*U @rQcc  '!# dMbP?_*+%"??gU} '                  =========,,,,,,,,, -6.`@.d@.h@.|@.@.@.@.̟@/,,, 0,,,, 162_@2_@2`@2a@2a@2a@2a@2b@ /63]@3^@3^@3@`@3`@3@a@3a@3a@ / 63?3_@3 `@3 a@3a@3a@3b@3b@ /63?3_@3 `@3 a@3a@3a@3a@3b@ /!63``@3`@3`@3a@3@b@3`b@3`b@3`b@ /6 3]@3@^@3^@3``@3a@3@a@3a@3a@ / 6 3^@3^@3_@3`@3 a@3`a@3a@3a@ / 6 3``@3`@3`@3a@3`b@3b@3b@3b@ / 6 3[@3@\@3\@3_@3 `@3`@3`@3 a@ / 6 3@]@3^@3^@3 `@3`@3a@3 a@3@a@ / 63@]@3]@3@^@3 `@3`@3 a@3@a@3`a@ /63`@3`@3a@3a@3`b@3b@3b@3b@ /63_@3_@3`@3a@3a@3a@3b@3 b@ /63@\@3\@3@]@3?3@`@3`@3`@3 a@ /"63`@3@`@3`@3`a@3a@3b@3 b@3b@ /63 `@3``@3`@3a@3 b@3@b@3@b@3@b@ /63@^@3^@3?3`@3@a@3a@3a@3a@/,,, 0#,,,, 162`b@2`b@2`b@2b@2b@2b@2`b@2@b@ /63@a@3`a@3a@3a@3a@3a@3a@3a@ / 63c@3c@3c@3c@3c@3`c@3 c@3b@ /63b@3b@3c@3 c@3c@3b@3b@3b@ /!63`b@3b@3b@3?3?3?3b@3b@ /63`b@3b@3b@3?3?3?3b@3b@ / 63@b@3@b@3@b@3b@3b@3`b@3 b@3b@ / 63b@3?3?3c@3c@3b@3?3b@ / 63[@3@[@3[@3]@3^@3^@3_@3@`@ / 63@a@3@a@3`a@3a@3a@3a@3a@3a@D l(H2HHHHHHHHHHHHHHHHH2HHHHHHHHH ! " # $ % & / 6 3b@3c@3c@3 c@3c@3b@3b@3`b@ !/6!3e@3e@3e@3`e@3e@3d@3 d@3c@ "/6"3_@3?3?3 `@3`@3`@3`@3a@ #/6#3 a@3 a@3@a@3a@3a@3a@3a@3a@ $/"6$3d@3d@3d@3d@3`d@3d@3c@3@c@ %/6%3c@3c@3c@3c@3c@3c@3@c@3c@ &/6&3 c@3@c@3@c@3`c@3@c@3c@3b@3b@xHHHHHH>@ 7  '$02 dMbP?_*+%" ??3U} '                  =$========,,+,,,,,, -6.`@.d@.h@.|@.@.@.@.̟@/,+, 0,,,, 462@2@2¦@2=@2@2@2@22@ /63N@3j@3@3@3`@3@3ڧ@3@ / 63@34@3N@3Ȧ@3(@3>@3@3@ /63@3@3֦@3R@3@3@30@3H@ /!63@3@38@3@3@3X@3@3@ /6 3Z@3<@3@3=@3n@3@3@3@ / 6 3Ҧ@3@3=@3@3@36@3h@3@ / 6 3@3@3.@3@3@3Z@3@3@ / 6 3 @3<@3V@3Ц@30@3x@3@3@ / 6 3@3ܦ@3@3t@3ا@3"@3R@3@?@ / 63=@3Ħ@3@3\@3@3@3:@3R@ /63f@3@3@3@3|@3ħ@3@3 @ /63@34@3P@3Ȧ@3(@3>@3@3@ /63b@3~@3@3@3v@3@3@3@ /"63*@3F@3`@3@=@3<@3@3@3ʧ@ /63`@3|@3@3@3t@3@3@3@ /63 @3<@3X@3Ц@32@3z@3@3@/,+, 0#,,,, 162@<@2*@2B@2@2=@2^@2@>@2ڧ@ /63;@3ƥ@3ܥ@3F@3@3@38@3n@ / 63@3֥@3@3V@3@3@3H@3@ /63@3(@3@@3@3 @3\@3@3ا@ /!63@3@3@3@3<@3Ʀ@3@3@@ /63ڥ@3@3@3t@3Ҧ@3"@3f@3@ / 63f@3~@3@3@3b@3@3@34@ / 63@30@3H@3@3@3d@3@3@ / 63ܥ@3@3 @3<@3Ԧ@3$@3h@3@ / 63X@3p@3@3@3V@3@3@3&@D l(H2HHHHHHHHHHHHHHHHH2HHHHHHHHH ! " # $ % & / 6 3&@3>@3V@3¦@3 @3r@3@3@ !/6!3Х@3@3@3h@3Ʀ@3@3\@3@ "/6"3@32@3J@3@3@3h@3@3@ #/6#3<@3@3@3z@3ئ@3(@3l@3@ $/"6$3ƥ@3ܥ@3@3^@3@3=@3P@3@ %/6%3@3֥@3@3X@3@3@3J@3@ &/6&3l@3@3@3@3^@3@3@3(@xHHHHHH> @ 7  4#> dMbP?_*+%" ??3U} } I     =%"==============$,,,,,,,,,,,,,,, > @&AAAAAB A' AAAAAC?Z5\@5h@5|@5@5@5@5̟@5\@5h@5|@5@5@5@5̟@ 1Z6Q@6@6>@6@6$@6@7@6"@6,@6T@6@6`T@6@71@ /Z6@8@8@8@R@8@8t@9@6S@8@8"@8h@8@T@8@9T@ /Z6@8ƻ@84@8@8@8@9 @6@8@8,@8h@8@8@9T@ /Z6l@8@8@8z@8@8j@9@6T@8T@8@8¿@8@8T@9@@ /Z6v@8@8@8z@8@8t@9@6Ҿ@8@86@8|@8̿@8@9@@ /Z 6ֺ@8@8@8@8z@8@9@6@8@8@86@8 T@8¿@9T@ / Z 6 R@8f@8ʼ@8.@8@8 @9@6@8@8@T@8@8@81@9T@ / Z 6ڻ@8Q@8\@8ʼ@8B@8@9`S@6h@8h@8@8̿@8T@8'@9J@ / Z 6*@84@8@8@8j@8ؽ@9Z@6T@8T@8T@8@8`T@8 @9,@ / Z 6z@8z@8ʼ@8.@8@8 @9@6@8@8@8@8@8T@9Y@ / Z6Q@8@8f@8Լ@8R@8Ľ@9`S@6@8@8@8@8@8T@9Y@ /Z6@8R@8@R@8@8`@8ν@9P@6@8,@8h@8@T@8@8@9;@ /Z6@8ƻ@8*@8@8@8@9 @6Ⱦ@8Ⱦ@8@8J@8@8̿@9@ /Z6Q@8ڻ@8>@8@8R@8@9@S@6|@8|@8@8`T@8 @8'@9J@ /Z6Q@8v@8@8 R@8Լ@8V@9ؽ@6"@8"@8J@8@8̿@8T@9,@ /Z6@8@8\@8@8.@8@9(@6S@8S@8T@8|@8¿@8T@9'@ :Z;@<@<R@<@R@<@<t@5@;@<@<,@<h@<@<@5T@. 4(Vhllllllllllllllll>@"7  oH]:|< dMbP?_*+%&\.?'M&d2?(\.?)MKyocera Mita FS-1020D KX dXXdPcK&H 4 ****4 <*D2*z 00000000L -L -2 dd ? ?XX0J,X<dPcK N&Poufne 1" dXX `? `?U} $} } $ o ; % ( @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ ) @ @ @ @ @ @ @ @ @ GFFFFFFFFF DEEEEEFFFF $<!`@!d@!h@!p@!t@!|@!@!@!@ &<' A' A'D A'z A', A' A'LA'@wA'A 2 7@*@8qu@ |0@&)8Y@e_aʞ@#d@m@ =27/@ b{@9WD@Զ@ǻ@'@vn@}Rn@V&G@ .%F j@ wF$@W-U@h@ D=r@Qk@j֍@ӑ@ n@ ߽8@ jO4@ w`@ jq@ G%4#@ x@ l{@ ^WA@ A@ r,@ 1v7@ He0@ >Z@ ot)y@ pLp@ "E@ 2@ @ :u@  Rg@ )R@ ϛ@ 9@ u s@ +(@ @ GS@ @  @ P Rqj@ *@ MD@ h֞@ @ ♅@ D@d[@ t'"@  [YA@ \6@ T@ *n\,3@z:Z@ l@ Cz@DU@zͯ S@_I@@ڭ*@KE@t8A@,$=@ 9ZR@ 1@ [i@U@%@{v@YA@5@r@ :rTg@ Rq@cPN@":@u$@k#@R"@/B/@ <%@ qI@ ~'@[Ӎl@\)@JCF@?J@*V@x Z@y8@ I o@ &<'zA'`A'A'?A'#A'A'A'YA'w A uU@9֥@=XfL@q_3@B*fY@X@rƨ.@ @ C@ oĕ@= p@=Q ;@"BU@gȁ)@!kJ@x@tU@ ’&@ 3@$H@מ*@o"@-Ă(4@MI~@{-Wp@).;@ ,q{aG@ e.ȿ@4Rk@vuA@ʟ@N}@ K@O'J@ߑi:@ ֯#EYj@ bVz@f@}?@e(@vFlҟ@w5mq@0K6@>߀@ ~@ j(#k@ɏ>@JN<z@gi.@{7/@ZY@]י@:HN;@ }%[@  gB@\*k`@t*[+@fVD@鈆@-n9@%]1@8ńF@ n@ zT@Sa @mv޴@b1}@K/{@ʮ)@-rԞ@;I@ ?|@ Lt߀@3Ş@w@|'@]\}@󇪼#@P,1@R\,@ *ײh@@D**NNN @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 ; < @= @> @? @  `h@ ]}k@ Ͼm.@ 9 @ t|ە@ fz7@ H!M@ f x@ k~/@ !!R @!?^Z@!)Z+@!K9@!+qg@!Ӿ @!8@!ILi@! R=5y@ ""8Nz@"db@"օ@"BUk>[@"慄i=@"v@"aZ@"Jߟ@" I{bOA@ ##.0tC@#0{ _@#0B‘@#P)p@#O7U N@#1=XI@#0}@#ʜE@# FPR@ $$@$v4V=u@$BL^@$|DE@$@1"@$o'j@$vT?@$@$ t9@ %%z|ѓ@%q]@%k@%"+ @%lq@%tO5&@%@%~Ul@% kjx@ &&b"@&//@&U@&A`(@&ƚ[@&{i@&r@&[R@& uƲ'@ '&<''&A'A' A'@k A'k A' A'D A'A'@A ((iS]@(((( LL(QV$@(((V֞@(((U{F;@(((G~2H@(((p@(((E>@(((pIi7@( (( t0g@)( ))&@)))) LL)X˨s @)))rR@)))4@)))o@)))`ح@)))+,Q@)))4@) )) ZNeF@*) **-]#@**** LL*1@***GĞ|F@***V75-@***7t@***%v@***+v~.@***CCY@* ** NMu@+* ++V4;@++++ LL+z@+++ S@+++tp'Z@+++SEd^@+++*sƝ@+++$_2=@+++أŏ@+ ++ 55ɵ@,+ ,,Xy r؅@,,,, LL,k@,,,+z@,,,yp$@,,, ;@,,,T@,,,-vS/@,,,sJ8[@, ,, x@-, - -:d@---- LL-Fj@---P0͔y@--- JD@---V@---Q*6}@---_SK|@---m@- -- .s@.- . .Z@@.... LL.D>zw-u@...3P@...@...VSMJ@...'@...>@...jV@. .. xP+@/. / /ٞ?-@//// LL/ǭ/t/@///_=@///yGa@///#~2@///3@///y'B|@///yB1@/ // 2ڵ@0/ 0 0B 盔@0000 LL0xL@000b~6@000 /@000E(z@000 ]@0002Zہ !@000@0 00 QFu3@10 1 1N{@1111 LL1 %= ӻ@111Ȼ@111~C@111>zV@111\*S@111Al@111Co|ܵ@1 11 75@21 22'@2222 LL2, @2222*@32 33}$g@3333 LL3@,eJ@3334z@3338@333$hX@3331@333Do@333 /AIk@3 33 ($^@43 44,$ ^X@4444 LL4Ƹ@n@444 ė@444Zz@444>,H@444-6L@4446vQH@444=1@4 44 @54 55_@5555 LL5ȕK@555h^D@5556@555E@555rl@555|͐c?@555H 3{T@5 55 lM @65 66vN@6666 LL6/$4O@666٬\@666)> @666T6@666{P @666`~}g@666~uU@6 66 gEB@76 77=j,@7777 LL7v@777#7@777ZS&d@777z7 @777x<@777I\ DC@777uK@7 77 :"n@(C78********* 9D9EEEEEEEEE ;$<;!`@!d@!h@!p@!t@!|@!@!@!@ <&<<' A' A'D A'z A', A' A'LA'@wA'A ==" @=,W@=s8@=;@=[T@=P@=7ɮ@=t\ݓ@= Day@ >>_#Q@>K+@>G4r5p@> |T@>;a@>Am2@>'. l@>J@> Bi@ ??cL@?@? O@?AL,@?Tw@?b e @?nC@?*_@? ) [a{@B\XN>>>>>>>>>>>>>>>>*NN@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @ @@2{@@#o<@@ Ut3|@@w32@@~rd@@R(.@@@@ @@ lK2@ AAxX@Ahŏ@AX@AmNo@A2H@A4<@AB )@Ai~[2@A @gs@ B B]F]3@B_@Ba@B{|R@BAouN@BWgܸ[@Bhb@BZ"z @B Ol@ C C7.@CGq@CT?E@C 23@CsV?-@CY@Ck[p@CUgSU*@C >-O8@ D D둕@D~9I@DO [@D ͬ@Dr]@Dݥ@D}@DV@D >.:@ E E,@EΗ(9d@ESS8F@E|@E^mR!@E @EQ7@E h@E -P@ F F)\'@FPI@FwC@FtI}@Fȥ־*@F [@F?--K@Fkz&@F A5@ GGU"@G]M><@GwR@GvJ @Gj9@Gpݸm@G /[3@G|;Fg@@G ){0-M@ HH{/@H^*v@HA5m@H^@H,E@H0U3@H#H@HP$<@H ~f@ II@I{qے@I?<.@Ij L@I6~A@ILIV@IK @IU@I _µ@ JJ U6@J @Jѷ!@J]t>@J,@JrUʦ@J6ٌ@Jx 4@J `" >@ KK @Kj@Ky[$@K|@K2l@KRWc"K@KƉS@K9z*@K X@ LLL*{@Ld@L_M@LoJ@VwF+@Vz1@Vn@VYUȍq@V] g@V /Rf@ W W]>HM@WW@WX1@WK8@WvF@Wbx@WC@Weuo3@W ò@ XX ..+J@XTdI@Xk^@X@(~ch@Xٟ@XЈ@X. y]@Xh@X 7y@ YY>[@YPq@Y"`x@YXDG@YK@Y 2Z@Y8OS@YT @Y 9{A@ ZZ,E+@Z7-@ZYX=@Zj~@Z#ߢ+@ZcmV@Z٭p@Z ̅e@Z O*\o@ [[֫@[n@[Eb@[fy̺0@[yӃ@[iHv@[[?@[HhDB@[ rվ@ \\A[@\%>@\"4@\xFj@\l@\ˊUx@\3Eԗ@\Z?q@\ m@ ]]P@]Hlx+@]{M@]U+04Y@]}u@]@l4@]/N0@]rz)@] oJMg@ ^&<^'A' A'Є A' A'O A'A'A']A'@PA __F/,@_&Y@_@jLt}@ji9_@jMZ2S@jSLv@j4R]]@j_(@j Pw@ kkt޿w@k1@kܾ@kjW@kI=@k5ЯV@k"}fn@kQqD@k oZҔf@ llU5{@le7@lA @lLK@l?Aą@l[YU@l5O@l܈V%@l J(@ mmd4<@m_=F@mZ|-@mDEm@mlnykm@m#@mZ^@mq@m $@ nn%T@n0Vq@n]ri@nl̠@nk>@n*[Y@n֨@nu@n Ѽ l @"| >@iii 99 7  n!! dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(\.?)Mv\\wgus0681\Lexmark E322 XX⤗Lexmark E322Lexmark E322+Lexmark E322 Rۦ>(tp D \(A>⤗X,X }⤗" dXX `? `?U} $} I} $ n ;  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ GFFFFFFFFF DHHHHHHHHH <`@d@h@p@t@|@@@@ <X@@@@@@d@d@L@ EF@VQ,A@'1N@K1p;@暜 @u7fC@@x@@x@ I(Yh@ + @3@rl@>@?uf@cF+Ɖ@VQ,Aɍ@VQ,Aɍ@ .r//@ Ru@cF+y@m |@"τ>@?6@CǴ*@b O@b O@ Zn@ ~oj@ @ 2FÆ@ Bl40@ S40@ V@ Ĭ;]+@ Ĭ;]+@ 1Q䨒@ d0{>z@ vT~@ uA/'@ H|@ @ Q" @ ];^@ ];^@ lغ@  ₗ@ ~봯@ *@ /4ˠ@ @ h@ =) ԥ@ =) ԥ@ aG0@  0 4&ꔛ@ bh@@ @ l㒭@ |-V@ ?E)@ ? H@ ? H@ !U\D@  kQԐ@ (dՓ@ R^J@ uj @ [ls@ G}÷ @ n2@@ n2@@ S@ }- @N@c;S@u~ @(;I@ZDU@W=*@W=*@ x1@ dOV@>[΂@gۄ@G]ˆ@w KG@hjs@YB@YB@ E@ їu@1f@HR@qV@X+@H쟢y@B$H@B$H@ 0HQ@ a=7@+ @ɡ@+p@&Z@Rޥ@1E@1E@ KH)@ u+q@@O8t@ov@ex@Qz@lغ|@Z:?@Z:?@ H|@ f%!@" 1@̑\7d@H쟢y@=Z@ֱ@*(я@*(я@ 69![@ r%zG|R@<@gBU@CQ@neDՈ@ sMNl;@e+` P@e+` P@ L|@ dތ@"@O8@!K'; @líޖ@;hn@E{ɓ@ݖ@ݖ@ #Nb@ <P@@,@@x@@@@@ kqwu@X0@]-n@g *@!*30@Jߞ@7aơ@7aơ@ g *@ *3{@td@#{@Mz@&@kqw݅@{ґ-@{ґ-@ 0}@ X0i@Z܄m@wp@ɞt$r@td@s@:g *]t@w sw@w sw@ =Qz@ 7a~Wx@ Z |@&@QȞ @Ȟ@@T:@kqw@kqw@ ґ=@ {ґ=t@3w@td@z@x |@ Z\~@7a@:g *}@:g *}@ x @ ]-n<@w @Mz@#{^@{ґ@QȞ@M➛@M➛@ JG DA@ ud@Tz@#{z@4쉟@a~WL@W0[@Nj@JG \@JG \@ 7M@ <@@@@@`@ȉ@@@̐@ @tdЃ@${@M@&@kqw@{ґ@{ґ@ M՚@@dD**NNNN @! @" @# @$ @% @& @' ( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 9 : ; < = > ?  =QHw@ J{@ @T:g~@ ]-nt@ -nv@ a~Wx@ *3E@ *3E@ Z܄@ !!-n@!jqwō@!&|@!{ґ@!ґ=1@!ɞtL@!&_@!&_@! D#s@ ""*35@"QȞ@" D#S@"0@"Mϟ@"qwҠ@"ґ=_@"ґ=_@" 0@ ##^-nh@#jql@#0o@#${qq@#ґ=r@#Ȟs@#&v@#&v@# H Dy@ $$7a~Wx@$ Z |@$&@$QȞ @$Ȟ@$@T:@$kqw@$kqw@$ ґ=@ %%[܄]-y@%&J}@%1M8@% D#ˁ@%D#{@%=Q@%M@%M@% JG@ && D#{Ƅ@&g *+@&ȞĊ@&jqw]@&w)@&^-nz@&d@T:@&d@T:@& jqwy@ '<' @0@$@@D@p@X@X@@ ((`N q@(CB(fnb@)0>fnb@) |̂g@ **r -b@*dkєe@*h@*3N 4j@*9 l@*MVm@*-U +q@*-U +q@* veTt@ ++~9Xre@+j@+oˤl@+l,UH^o@+>ijep@+qMIq@+:Ǩt@+:Ǩt@+ vx@ ,,y9X@, ]@,,<=t`@,@ދa@,HS#c@,@.T{"d@,lg@,lg@, d~l@ - -ɀ@-0elK=@-|$Kj@-6do@-R8x/@-ϓg@--t? @--t? @- VźX @ . .5%+h@.v,p@.0r@.X(97s@.(At@.X<-ku@.#z@.#z@. |a3@ / /֊.h@/VQ,A„@/@/ 4&@/Ԋ@/joO@/n2h@/n2h@/ C@ 0 0޹'x@0Q$|@0Lp@0dki@0r`k@0I Q@035І@035І@0 dJ^@ 1 1MBa@1ܓ e@1w9ng@1X\i@1̒ՎpBk@1E|_l@1^s\p@1^s\p@1 _b@t@ 22 uyc@20O:h@2HX^k@2x}'^m@2HWǪo@25y3p@2%{_s@2%{_s@2 #zx@ 33`!&$ x@3:9}@3@3>Wρ@3:72@3e1@3>@3>@3 6X @ 44T@4 gJ Y@4dd[@4<3^@4»6`@4PFsra@4<心c@4<心c@4 3'j'g@ 55*ӏKTPd@5LxSvh@5r(tk@5mfm@5Plo@5R?9p@5~Aas@5~Aas@5 ̀: w@ 66$Uj]@6Xo\b@6pZfKvd@6<f@6,g@6( i@6BIAm@6BIAm@6 h>L"J׮ד@>ӞX@>ޝZ@>ޝZ@>ӞX@>r(~ @>ڍ-@>9@> ޝZ@ ??:q@?\ќbp@?̕@?̕@?\ќbp@?Tu@?E93@?#5@? ̕@D@lN*NN@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ @@6l@@"@@2w@@2w@@"@@|fZ@@d0Aw~@@]N#H@@ 2w@ A AcG=@Ah{{@Aؼ(@Aؼ(@Ah{{@AsEơ@A?,-@AG@A ؼ(@ B Bwbu@BR@B5p@B5p@BR@BUEp@BOn1 @B @B 5p@ C CE@C Ə#@C@C@C Ə#@Ct̪@C9$ +@CjD5@C @ D DY2+O@DXa>@Dt@Dt@DXa>@DQ@D`E>@Dl*@D t@ E Et6`ٌ@Ee@E86|@E86|@Ee@E >@E@E%8JA@E 86|@ FFuu@FdoIͨ@FνϪ@FνϪ@FdoIͨ@F/p@Fs/VO@F'@F νϚ@ GGpb.K@G-n?`@GeIʬk@GeIʬk@G-n?`@G3 @Gr@G{ID*@G eIʬk@ HH@HD* E@HBI@HBI@HD* E@Hm:)9@H't<@HM7@@H BIx@ II^a@I2> @I J@I J@I2> @I)I@IX^C@I\@I J@ JJ@J3;@Jd=C1@Jd=C1@J3;@J⺏@Jb/F~@J癔@J d=C1@ KKZz$46@K:햧@KЌ@KЌ@K:햧@KVt4@KOrӅ@K׮L`s@K |@ L<Lj@@ @ @@p@@@ @ MMXSR@M_yyT@M"uV綩@M"uV綩@M_yyT@Ma(m@M-I@MN䆚$@M "uV継@ NN|aUB@N߁7@NG%@NG%@N߁7@NI@N \@N _~@N G%@ OOWR@O'ױ@O+M@O+M@O'ױ@O# JY@O #*@Tk]@Tl@T e'@ U U tgȓ@U13A@UM 1ʖ@UM 1ʖ@U13A@U]D@Up@Ua:b@U M 1ʆ@ V V9܇@VSY 3@VO[<}@VO[<}@VSY 3@VLܝ@V{D'@VPwt@Z!(P@Z!(P@ZI>Pwt@Zq~_wl@Za@Zˋ@Z !(P@ [[iXF 2@[> E@[ώ E@[!+n@[kZ@[i}@[ ώ}@_`"\g7@_`"\g7@_>}@_ OHQ z@_Zx@_u@_ `"\g7o@DlNN` a b c d e f g h i j k l m ``> ~@`seD@`7U@`7U@`seD@``g}@`Xuz@`w@` 7Uq@ aaDvct@a$gu@a w@a w@a$gu@aVN s@a$|q@a p@a g@ bbtt'g@bkDZi@bX?á=j@bX?á=j@bkDZi@bocf@b聿@d@bӬb@b X?á=Z@ c c+ @chC@c~ 墏@c~ 墏@chC@cJa4@cj\@ct˅@c ~ @ d dвdkp@d z3uq@dL,Eq@dL,Eq@d z3uq@d2(o@dH&Hs޹l@d]i@d L,Ea@ e eBȴȝ@e b@e$S#@e$S#@e b@e?#@e~ә@es=P@e $S#@ f f"2ɮ@f&=2@f"6o@f"6o@f&=2@fTcO˧@f8?M@fPo@f "6o|@ g gQ™c@g80>F1e@gLLe@gLLe@g80>F1e@gǟh`%c@gxrma@g0:Vl_@g LLU@ hh)؆@h0>@hJ>@hJ>@h0>@hpC+@h=@h:8aM@h J>y@ ii+q9T@iB7LĘ@iҙ@iҙ@iB7LĘ@i@ 3Ue@i0qZ@iVO@i ҉@ jjSxg@j8Di@jIҰj@jIҰj@j8Di@j_f@j|Dd@j4kb@j IҰZ@ kkv_[@k-E?@kn@kn@k-E?@kQ*~@kh{@kPx@k nq@ ll`~=> ~@l(@l΀@l΀@l(@ld|@lcT z@ldxmw@l p@ mm0]R@mȧOHS@mmPyS@mmPyS@mȧOHS@m]lQ@m@VP@mQM@m mPyC@ >@  88 7 Oh+'0@H\p WaligorskaM WaligorskaMMicrosoft Excel@l\F@>K՜.+,0$ PXd lt| ' wsp.dzietnociredni wiek rodzeniatrwanie yciamigracje wewntrznemigracje zagraniczne Arkusze !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|}~Root Entry FoWorkbookSummaryInformation({DocumentSummaryInformation8