2014-10-09

Prognoza ludności na lata 2014-2050

Poprzednia prognoza ludności GUS – na lata 2008-2035 r. – bazująca na założeniu o systematycznym, powolnym wzroście intensywności urodzeń, wobec obserwowanych dynamicznych zmian społeczno-ekonomicznych i kulturowych, mających istotny wpływ na wzorce zachowań demograficznych i migracyjnych, straciła na aktualności.

Prognoza ludności na lata 2014-2050 sporządzona została na podstawie przyjętych wariantów założeń prognostycznych, które były przedmiotem konsultacji szerokiego grona specjalistów reprezentujących środowisko naukowe – zostały zaprezentowane i przedyskutowane m.in. na Posiedzeniu Plenarnym Rządowej Rady Ludnościowej w dniu 22 maja 2014 r. Uwagi ekspertów oraz recenzentów pozwoliły na wybór scenariusza założeń uznanego za najlepiej określający prawdopodobny rozwój ludności Polski w perspektywie do 2050 r.

Więcej informacji o założeniach i analizie przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych (płodności i umieralności), kierunków i rozmiarów ruchów migracyjnych definitywnych oraz wynikach prognozy ludności do 2050 r. dostępnych jest w opracowaniach GUS: Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.) oraz Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.).

W ramach Platformy Analitycznej SWAiD - Dziedzinowa Baza Wiedzy Główny Urząd Statystyczny udostępnił Dziedzinową Bazę Wiedzy Demografia, która umożliwia dostęp m.in. do zestawień predefiniowanych: