Kontakt

Osoba - zakres tematyczny, telefon, e-mail

Departament Badań Demograficznych (GUS):

  • Małgorzata Cierniak-Piotrowska - stan i struktura oraz ruch naturalny ludności (małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony) , telefon: (22) 608-34-01 , email:
  • Zofia Kostrzewa - migracje ludności , telefon: (22) 608-38-01 , email:
  • Maciej Potyra - prognozy demograficzne , telefon: (22) 606-33-63 , email:
  • Grzegorz Gudaszewski - narodowość i język używany w domu , telefon: (22) 608-35-71 , email:
  • Piotr Filip - narodowe spisy powszechne , telefon: (22) 608-30-12 , email:

Ośrodek Informatyki Statystycznej (Urząd Statystyczny w Olsztynie):