2016-01-11

Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015-2050

Główny Urząd Statystyczny przedstawia wyniki prognozy ludności rezydującej dla Polski ogółem na lata 2015-2050. Prezentowana prognoza przyjmuje jako punkt wyjścia stan ludności rezydującej w dniu 31 grudnia 2014 r.[1] Wyniki uwzględniają zarejestrowane migracje długookresowe, zarówno te definitywne (na pobyt stały), jak i czasowe (na okres co najmniej 12 miesięcy). Przedstawione w tablicach dane dotyczące 2014 r. są danymi rzeczywistymi.

[1] Rezydenci (ludność rezydująca).

Przejdź do oryginalnego opracowania GUS 'Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015-2050'.