2016-06-27

Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050

Główny Urząd Statystyczny prezentuje prognozę gospodarstw domowych na lata 2016 – 2050 dla Polski i województw, w podziale na obszary miejskie i wiejskie.

Prognoza gospodarstw domowych powstała na podstawie danych dotyczących gospodarstw domowych z narodowych spisów ludności i mieszkań z 2002 r. oraz 2011 r. Założenia odnośnie liczby i struktury ludności w latach 2016–2050 pochodzą z Prognozy Ludności Polski na lata 2014–2050. Zaprezentowane wyniki są efektem przewidywań co do przyszłego kształtowania się procesów demograficznych, społecznych i ekonomicznych zachodzących w Polsce. Szczegółowe wyniki prognozy przedstawione są w aneksie tabelarycznym (Aneks nr 3).

W związku z tym, że od momentu opracowania Prognozy ludności na lata 2014 – 2050 zaszły istotne zmiany w polityce rodzinnej Polski, z których najważniejszą jest wejście w życie programu Rodzina 500+, Główny Urząd Statystyczny przygotował również prognozę demograficzną będącą symulacją rezultatów działania programu. Wyniki tej symulacji zaprezentowane są w Aneksie nr 4.

Przejdź do oryginalnego opracowania GUS 'Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050'.