2022-11-30

Trwanie życia w zdrowiu w Polsce w latach 2009-2021

Opracowanie ma na celu zobrazowanie zmian stanu zdrowia populacji Polski na przestrzeni lat. W związku z prognozowanym znacznym nasileniem procesu starzenia się ludności analizy tego typu nabierają coraz większego znaczenia. Niniejsze opracowanie wykorzystuje dane z tablic trwania życia publikowanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny oraz wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC).

W 2021 r. trwanie życia w zdrowiu wyniosło 59,1 roku dla mężczyzn i 63,1 roku dla kobiet. W przypadku mężczyzn oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,1 roku, co w głównej mierze było związane ze skróceniem się przeciętnego trwania życia. W przypadku kobiet trwanie życia w zdrowiu nie uległo zmianie.

Przejdź do oryginalnego opracowania GUS 'Trwanie życia w zdrowiu w 2021 r.'.

Przejdź do oryginalnego opracowania GUS 'Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.'.

Przejdź do oryginalnego opracowania GUS 'Trwanie życia w zdrowiu w Polsce w latach 2009-2019'.