Generowanie zestawień - wyniki badań bieżących

Dane prezentowane są w postaci tablic w układzie wskazanym przez użytkownika
Główny Urząd Statystyczny informuje, że dane dotyczące liczby i struktury ludności oraz współczynników demograficznych:
  • dla 2015 roku przy opracowaniu bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2015 r. uwzględniono dane z zakresu migracji zagranicznych (imigrację i emigrację) dotyczącą 2014 roku. Przyczyną rezygnacji z danych za 2015 rok jest niedostateczna ich jakość (brak kompletności) i dlatego dane o migracjach zagranicznych za 2015 rok nie będą prezentowane. Jednocześnie informujemy, że dane o małżeństwach, urodzeniach żywych, zgonach oraz migracjach wewnętrznych (napływ i odpływ) dotyczą 2015 roku.
  • od 2011 roku dane są opracowywane przy uwzględnieniu wyników NSP’2011.
  • rok 2010 jest prezentowany w dwóch wersjach, tj. jako opracowanie uwzględniające wyniki NSP’2002 oraz przy uwzględnieniu wyników NSP’2011. Do numerów tablic, w których dane są prezentowane w dwóch wersjach dodano sufiks „-NSP2011”. Generowanie własnych zestawień jest możliwe dla obydwu wersji;
  • lat 2002-2009 zostały opracowane przy uwzględnieniu wyników NSP’2002;

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia w 2018 roku nowych wzorów karty urodzenia oraz karty martwego urodzenia możliwa jest prezentacja danych o urodzeniach martwych za rok 2018 w szerszym zakresie niż w latach 2015 – 2017.

Dostępne dane w latach 2015-2017 dotyczą wyłącznie urodzeń żywych. Brak opracowanych danych o urodzeniach martwych wynika z wprowadzenia nowego dokumentu „karta martwego urodzenia” (rozporządzenie Ministra Zdrowia – DZ. U. 2015, poz. 171, z dn. 12 stycznia 2015 r.) niezawierającego podstawowych danych medycznych.

W maju 2014 zostały skorygowane dane za 2012 rok z zakresów tematycznych "Stan ludności" oraz "Urodzenia" dla
  • Jordanów - gmina miejska
  • Jordanów - gmina wiejska
  • powiat suski wg podziału "Miasto/Wieś"
  • województwo małopolskie wg podziału "Miasto/Wieś"
  • Polska ogółem wg podziału "Miasto/Wieś"
Zmiana dotyczy przesunięcia 103 urodzeń żywych między gminami Jordanów, tj. z miasta do gminy wiejskiej.
Krok Ikona Krok 1 wybierz zakres tematyczny
Krok Ikona Krok 2 wybierz rok
Krok Ikona Krok 3 wybierz jednostkę terytorialną
Krok Ikona Krok 4
Ikona Krok 1 Wybierz zakres tematyczny
Ikona Krok 2 Wybierz rok
Ikona Krok 3 Wybierz jednostkę terytorialną