Ostatnie aktualizacje

Data - opis aktualizacji
 • 2023-09-22 - Dodano tablice predefiniowane - Zgony 2022 z przyczynami (3,4,5,6,7,7A,12,15,16,17,18,23,26,27,28,33,34,36,37,41,45,48,49,50,51,56,57,58,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2023-08-31 - Dodanie informacji ze strony źródłowej GUS, w tablicach wynikowych n.t. Prognozy ludności (2023-2060)
 • 2023-05-19 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Emigracje, Imigracje, Migracje wewnętrzne, Małżeństwa, Urodzenia, Zgony, Rozwody, Separacje za rok 2022
 • 2023-04-28 - Dodano dane do generowania zestawień z zakresu Ludność za rok 2022
 • 2023-04-28 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności w dniu 31 XII 2022
 • 2022-12-06 - Aktualizacja tablic wynikowych - Trwanie życia w zdrowiu (do roku 2021)
 • 2022-12-02 - Dodano tablice predefiniowane - Stan, ruch naturalny oraz migracje ludności w I półroczu 2022 roku oraz Ludność stan w dniu 30 VI 2022
 • 2022-11-09 - Zaktualizowano dane do generowania zestawień z ludności za rok 2020-2021, opracowanych na podstawie NSP’2021,
 • 2022-11-03 - Dodano tablice predefiniowane opracowane na bazie wyników NSP’2021 w wynikach badań bieżących za rok 2020 i 2021
 • 2022-10-27 - Dodano tablicę predefiniowaną 2g według gminy poprzedniego i obecnego miejsca zamieszkania z zakresu Migracje wewnętrzne za rok 2021
 • 2022-10-20 - Aktualizacja tablic wynikowych - Trwanie życia (do roku 2021)
 • 2022-10-20 - Dodano tablice predefiniowane - Zgony 2021 z przyczynami (3,4,5,6,7,7A,12,15,16,17,18,23,26,27,28,33,34,36,41,45,48,49,50,51,56,58,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2022-05-18 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Emigracje, Imigracje, Migracje wewnętrzne, Małżeństwa, Rozwody, Separacje za rok 2021
 • 2022-05-10 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Urodzenia, Zgony za rok 2021
 • 2022-05-10 - Korekta tablicy nr 6 (Nowożeńcy według wieku i województw) z Małżeństw za rok 2020 - zostały skorygowane dane w wierszu „Oboje zamieszkali za zagranicą” dla wieku 30-34 lat.
 • 2022-05-04 - Dodano dane do generowania zestawień z zakresu Ludność za rok 2021
 • 2022-05-04 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności w dniu 31 XII 2021r.
 • 2022-01-14 - Dodanie informacji ze stron źródłowych GUS, w tablicach wynikowych n.t. trwania życia w zdrowiu (2009-2020), archiwalnych prognoz (2008-2035, 2003-2030) oraz prognoz dot. rezydentów (2015-2050), gospodarstw domowych (2016-2050) oraz prognozy eksperymentalnej ludności gmin (2017-2030)
 • 2021-11-15 - Dodano tablice predefiniowane - Zgony 2020 z przyczynami (3,4,5,6,7,7A,12,15,16,17,18,23,26,27,28,33,34,36,37,41,45,48,49,50,51,56,57,58,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2021-10-01 - Dodano tablice predefiniowane - Stan, ruch naturalny oraz migracje ludności w I półroczu 2021 roku oraz Ludność stan w dniu 30 VI 2021
 • 2021-09-08 - Aktualizacja tablic wynikowych - Trwanie życia (do roku 2020)
 • 2021-06-30 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Emigracje, Imigracje, Migracje wewnętrzne za rok 2020
 • 2021-05-31 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Małżeństwa, Urodzenia, Zgony, Rozwody, Separacje za rok 2020
 • 2021-05-05 - Dodano dane do generowania zestawień z zakresu Ludność za rok 2020
 • 2021-05-05 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności w dniu 31 XII 2020r.
 • 2021-02-01 - Dodano tablice predefiniowane - Zgony 2019 z przyczynami (3,4,5,6,7,7A,12,15,16,17,18,23,26,27,28,33,34,36,37,41,45,48,49,50,51,56,57,58,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2020-10-02 - Dodano tablice predefiniowane - Stan, ruch naturalny oraz migracje ludności w I półroczu 2020 roku oraz Ludność stan w dniu 30 VI 2020
 • 2020-09-08 - Aktualizacja tablic wynikowych - Trwanie życia (do roku 2019)
 • 2020-06-05 - Dodano tablicę predefiniowaną 2g według gminy poprzedniego i obecnego miejsca zamieszkania z zakresu Migracje wewnętrzne za rok 2019
 • 2020-06-01 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Emigracje, Imigracje, Migracje wewnętrzne, Małżeństwa, Urodzenia, Zgony, Rozwody, Separacje za rok 2019
 • 2020-06-01 - Dodano tablice predefiniowane: 67 (obywatelstwo matki) - Urodzenia i 61 (obywatelstwo zmarłego) - Zgony, za lata 2015-2018
 • 2020-06-01 - Dodano tablicę predefiniowaną 6 (dla zagranicy) - Separacje zniesione 2016-2018
 • 2020-06-01 - Zaktualizowano tablice predefiniowane: 9 z zakresu Migracje Wewnętrzne 2009, 1a z zakresu Separacje orzeczone 2018 (woj. mazowieckie)
 • 2020-05-04 - Zaktualizowano tablicę predefiniowaną 29 z zakresu Zgony za lata 2016-2018 (korekta dot. roku zawarcia małżeńtwa osoby owdowiałej)
 • 2020-05-04 - Dodano dane do generowania zestawień z zakresu Ludność za rok 2019
 • 2020-05-04 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności w dniu 31 XII 2019r.
 • 2020-02-07 - Dodano tablice predefiniowane - Zgony 2018 z przyczynami (3,4,5,6,7,7A,12,15,16,17,18,23,26,27,28,33,34,36,37,41,45,48,49,50,51,56,57,58,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2019-10-11 - Aktualizacja tablic wynikowych - Trwanie życia (do roku 2018)
 • 2019-10-04 - Dodano tablice predefiniowane - Stan, ruch naturalny oraz migracje ludności w I półroczu 2019 roku oraz Ludność stan w dniu 30 VI 2019
 • 2019-06-18 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Emigracje, Imigracje, Migracje wewnętrzne, Małżeństwa, Urodzenia, Zgony za rok 2018
 • 2019-05-28 - Poprawione współczynniki w tablicy predefiniowanej 1a z Separacji orzeczonych za rok 2018
 • 2019-05-27 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Rozwody i Separacje za rok 2018
 • 2019-05-20 - Dodano tablice predefiniowane: 11 (z zakresu: Ludność za rok 2018), 1ap73 (wersja na 73 podregiony z zakresu: Rozwody, Separacje orzeczone), 3p73 (wersja na 73 podregiony z zakresu: Rozwody, Separacje orzeczone i zniesione)
 • 2019-04-26 - Dodano dane do generowania zestawień z zakresu Ludność za rok 2018
 • 2019-04-26 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności w dniu 31 XII 2018r.
 • 2019-03-01 - Dodano tablice predefiniowane - Zgony 2017 z przyczynami (3,4,5,6,7,7A,12,15,16,17,18,23,26,27,28,33,34,36,37,41,45,48,49,50,51,56,57,58,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2018-10-15 - Dodano tablicę predefiniowaną 2g według gminy poprzedniego i obecnego miejsca zamieszkania z zakresu Migracje wewnętrzne za rok 2017
 • 2018-10-12 - Dodano tablice predefiniowane - Stan, ruch naturalny oraz migracje ludności w I półroczu 2018 roku oraz Ludność stan w dniu 30 VI 2018
 • 2018-08-03 - Zaktualizowano tablicę predefiniowaną TABL.55p73 za 2017 rok 'ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WIEKU, PŁCI ZMARŁYCH, WOJEWÓDZTW I 73 PODREGIONÓW'
 • 2018-07-04 - Dodano tablicę predefiniowaną 47 (Mediana wieku osób rozwodzących się) z Rozwodów za rok 2017
 • 2018-06-08 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane ze Zgonów za rok 2017
 • 2018-06-06 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Emigracje, Imigracje, Migracje wewnętrzne, Małżeństwa, Urodzenia za rok 2017
 • 2018-06-04 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Rozwody i Separacje za rok 2017
 • 2018-04-09 - Dodano dane do generowania zestawień z zakresu Ludność za rok 2017
 • 2018-04-09 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności w dniu 31 XII 2017r.
 • 2018-03-16 - Dodano tablice predefiniowane - Zgony 2016 z przyczynami (3,4,5,6,7,7A,12,15,16,17,18,23,26,27,28,33,34,36,37,41,45,48,49,50,51,56,57,58,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2018-01-15 - Aktualizacja tablic wynikowych - Trwanie życia (do roku 2016)
 • 2017-10-06 - Dodano tablice predefiniowane - Stan, ruch naturalny oraz migracje ludności w I półroczu 2017 roku oraz Ludność stan w dniu 30 VI 2017
 • 2017-07-13 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Rozwody i Separacje za rok 2016
 • 2017-07-03 - Dodano tablice predefiniowane z zakresu urodzeń za rok 2016 (1p,2,3,4,4p,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,24,26,36,37,38,41,42,51,52,55,59,60) oraz ze zgonów 2015 (I) i 2016 (20)
 • 2017-07-03 - Zaktualizowano dane do generowania zestawień z zakresu urodzeń (ze stanem cywilnym) za rok 2016
 • 2017-06-26 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Migracje wewnętrzne, Emigracje, Imigracje, Zgony za rok 2016
 • 2017-06-07 - Dodano dane do generowania zestawień z zakresu małeństw i urodzeń za rok 2016
 • 2017-06-07 - Dodano tablice predefiniowane z zakresu małeństw i urodzeń za rok 2016
 • 2017-04-10 - Dodano dane do generowania zestawień z zakresu Ludność za rok 2016
 • 2017-04-10 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności w dniu 31 XII 2016r.
 • 2017-03-23 - Dodano tablice predefiniowane - Zgony 2015 z przyczynami (15,16,17,18,23,26,27,28,3,33,34,36,37,4,41,45,48,49,5,50,51,56,57,58,6,7,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2016-10-18 - Dodano tablice predefiniowane - Stan, ruch naturalny oraz migracje ludności w I półroczu 2016 roku oraz Ludność stan w dniu 30 VI 2016
 • 2016-10-14 - Dodano tablice predefiniowane (2,3,4,4p,8,11,12,13,14,15,18,20,22,24,26,36,37,41,42,51,55,59,8) i rozszerzono tablicę 1p dla urodzeń żywych za rok 2015
 • 2016-08-25 - Aktualizacja tablic wynikowych - Trwanie życia (do roku 2015)
 • 2016-07-22 - Dodano tablicę predefiniowaną 1p dla urodzeń żywych według wieku matki, województw i powiatów za rok 2015
 • 2016-07-22 - Dodano tablicę predefiniowaną 2g według gminy poprzedniego i obecnego miejsca zamieszkania z zakresu Migracje wewnętrzne za lata 2002-2015
 • 2016-06-23 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z zakresu Migracje wewnętrzne, Małżeństwa, Rozwody, Separacje, Zgony, Urodzenia żywe za rok 2015
 • 2016-05-17 - Dodano dane do generowania zestawień z zakresu Ludność za rok 2015
 • 2016-05-17 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności w dniu 31 XII 2015r. oraz stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w roku 2015
 • 2016-03-22 - Zgony 2014 - dodano tablice predefiniowane z przyczynami zgonów (10,12,15,16,17,18,23,26,27,28,3,33,34,36,37,4,41,45,48,49,5,50,51,56,57,58,6,7,7A,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2016-02-12 - Dodano tablice predefiniowane - Stan, ruch naturalny oraz migracje ludności w I półroczu 2015 roku oraz Ludność stan w dniu 30 VI 2015
 • 2015-12-09 - Dodano dane do generowania zestawień za rok 2014
 • 2015-10-28 - Dodanie/aktualizacja tablic predefiniowanych - Zgony (tablice o nr: 38 z roku 2002, 60 za lata 2002-2014)
 • 2015-08-05 - Aktualizacja tablic wynikowych - Trwanie życia (do roku 2014)
 • 2015-08-05 - Aktualizacja dodatkowych informacji - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym
 • 2015-08-05 - Dodanie metadanych dot. zmian w podziale terytorialnym - za okres od 02.01.2014 r. do 01.01.2015 r.
 • 2015-05-29 - Dodano tablice predefiniowane - Emigracje, Imigracje, Migracje wewnętrzne, Małżeństwa, Urodzenia, Zgony, Rozwody, Separacje w roku 2014
 • 2015-05-25 - Dodano tablice predefiniowane - Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w III kwartale i w trzech kwartałach roku 2014
 • 2015-05-25 - Dodano tablice predefiniowane - Ludność stan w dniu 31 XII roku 2014 (02p72,06p72,19p72) w podziale na 72 podregiony
 • 2015-05-25 - Dodano tablice predefiniowane - Ludność stan w dniu 31 XII roku 2014
 • 2015-05-21 - Dodano tablice predefiniowane - Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w roku 2014
 • 2015-03-12 - Zaktualizowano tablice predefiniowane - Prognoza ludności
 • 2015-02-27 - Zgony 2013 - dodano tablice predefiniowane z przyczynami zgonów (10,12,15,16,17,18,23,26,27,28,3,33,34,36,37,4,41,45,48,49,5,50,51,56,57,58,6,7,7A,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2014-10-27 - Zaktualizowano tablice predefiniowane - Trwanie życia (do roku 2013)
 • 2014-10-27 - Zaktualizowano tablice predefiniowane - Prognoza ludności
 • 2014-10-08 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności za II kwartał roku 2014
 • 2014-10-08 - Zgony - zaktualizowano tablicę predefiniowaną nr 34 za rok 2005
 • 2014-06-24 - Dodano bilansowe tablice predefiniowane dot. stanu, ruch naturalnego i wędrówkowego ludności w I kwartale 2014
 • 2014-06-11 - Dodano dane do generowania zestawień oraz tablice predefiniowane z ruchu naturalnego i migracji za rok 2013
 • 2014-05-09 - Dodano dane do generowania zestawień z zakresu Ludność za rok 2013
 • 2014-05-09 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności w dniu 31 XII 2013r. oraz stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w roku 2013
 • 2014-05-09 - Aktualizacja danych oraz tablic predefiniowanych za 2012 rok. Zmiana dotyczy przesunięcia 103 urodzeń żywych między gminami Jordanów, tj. z miasta do gminy wiejskiej.
 • 2014-03-31 - Zgony 2012 - dodano tablice predefiniowane z przyczynami zgonów (10,12,15,16,17,18,23,26,27,28,3,33,34,36,37,4,41,45,48,49,5,50,51,56,57,58,6,7,7A,LN14,LN14A,LN14pow)
 • 2014-03-03 - Aktualizacja tablic predefiniowanych - Trwanie życia (do roku 2012) oraz metadanych dot. zmian w podziale terytorialnym od 02.01.2011 r. do 01.01.2013 r.
 • 2014-02-06 - Zgony 2004 - uzupełnienie tablic 1,11,13,43 dla województw nr 20, 28 i tablicy 9 ogólnopolskiej nr 00
 • 2013-12-18 - Uzupełniono tablice 27 ze zgonów 2002 dla województw: Opolskiego(nr woj.16), Podkarpackiego(nr woj.18), Podlaskiego(nr woj.20)
 • 2013-11-18 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności za II kwartał roku 2013
 • 2013-08-06 - Zgony - rozszerzono zakres danych w tablicy predefiniowanej nr 38 za 2012 rok (dodano kolumnę [Wiek środkowy osoby zmarłej])
 • 2013-08-05 - Urodzenia - rozszerzono zakres danych w tablicach predefiniowanych nr 43 za 2010, 2011 oraz 2012 rok (dodano podział wg miasto/wieś w zakładce [Wiek środkowy matek])
 • 2013-07-22 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności za I kwartał 2013 roku (tablice bilansowe)
 • 2013-06-18 - Dodano dane do generowania zestawień za rok 2012
 • 2013-06-18 - Dodano tablice predefiniowane za rok 2012
 • 2013-05-20 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności za IV kwartał roku 2012
 • 2013-03-19 - Dodano tablice predefiniowane z przyczynami zgonów za rok 2011
 • 2013-03-19 - Dodano tablice predefiniowane dotyczące ludności wg stanu na poszczególne kwartały za lata 2010,2011 oraz 2012
 • 2012-12-20 - Dodano do generowania zestawień dane ze stanu ludności za rok 2010, opracowanych na podstawie NSP’2011,
 • 2012-10-17 - Dodano tablice predefiniowane opracowane na bazie wyników NSP’2011 w wynikach badań bieżących za rok 2010
 • 2012-10-09 - Dodano tablice predefiniowane o stanie ludności oraz aktualizacja wybranych tablic w wynikach badań bieżących za rok 2011
 • 2012-10-09 - Dodano dane o stanie ludności do generowania zestawień za rok 2011
 • 2012-07-10 - Dodano tablice predefiniowane w wynikach badań bieżących za rok 2011 (bez stanu ludności)
 • 2012-07-10 - Dodano dane do generowania zestawień za rok 2011 (bez stanu ludności)
 • 2012-03-28 - Zgony - Dodano tablic predefiniowanych z przyczynami zgonów za rok 2010
 • 2011-11-17 - Aktualizacja tablic predefiniowanych - Trwanie życia (do roku 2010)
 • 2011-11-17 - Dodatkowe informacje - dodano prognozę dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011-2035
 • 2011-11-17 - Dodatkowe informacje - dodano prognozę gospodarstw domowych na lata 2008-2035
 • 2011-10-04 - Zgony - Dodano/zaktualizowano tablice predefiniowane z przyczynami zgonów (LN14 oraz LN14p dla lat 2002-2009)
 • 2011-07-20 - Dodano tablice predefiniowane w wynikach badań bieżących za rok 2010
 • 2011-07-20 - Dodano dane do generowania zestawień za rok 2010
 • 2011-03-15 - Zgony - Dodano tablice predefiniowane z przyczynami zgonów (3, 4, 16, 17, 27, 28, 34, 36, 37, 41, 49, 50, 58, LN14 oraz LN14A dla roku 2009)
 • 2011-02-23 - W opcji generowania zestawień dodano cechy 'Grupa wieku kobiety w dniu wniesienia powództwa' oraz 'Grupa wieku mężczyzny w dniu wniesienia powództwa' dla badania Separacje orzeczone
 • 2011-02-23 - W opcji generowania zestawień dodano cechy 'Województwo zdarzenia' dla badań z zakresu ruchu naturalnego - urodzeń, zgonów i małżeństw
 • 2011-02-23 - Zgony - dodano tablice predefiniowane z przyczynami zgonów (3, 4, 16, 17, 27, 28, 34, 36, 37, 41, 49, 50, 58, LN14 oraz LN14A dla lat 2002-2008)
 • 2011-02-23 - Urodzenia - aktualizacja tablic predefiniowanych (nr 48 za 2008 rok, nr 61 dla lat 2002-2009)
 • 2010-12-21 - Aktualizacja tablic predefiniowanych - Trwanie życia (do roku 2009)
 • 2010-07-19 - Dodano tablice predefiniowane w wynikach badań bieżących za rok 2009
 • 2010-07-19 - Dodano dane do generowania zestawień za rok 2009