Wymagania aplikacji

Warunki do spełnienia


JavaScript - dostępna i włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.
Zastosowanie w aplikacji skryptów JavaScript pozwala użytkownikowi na szybki dostęp do informacji: m.in wyszukiwanie kategorii tematycznych, asynchroniczne pobieranie danych.