2020-10-15/2021-12-08

Trwanie życia w zdrowiu w Polsce w latach 2009-2020

Opracowanie ma na celu zobrazowanie zmian stanu zdrowia populacji Polski na przestrzeni lat. W związku z prognozowanym znacznym nasileniem procesu starzenia się ludności analizy tego typu nabierają coraz większego znaczenia. Niniejsze opracowanie wykorzystuje dane z tablic trwania życia publikowanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny oraz wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC).

W 2020 r. trwanie życia w zdrowiu wyniosło 59,2 roku dla mężczyzn i 63,1 roku dla kobiet, oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego odpowiednio o 0,5 i 0,2 roku. Redukcja ta w głównej mierze była związana ze skróceniem się przeciętnego trwania życia.

Przejdź do oryginalnego opracowania GUS 'Trwanie życia w zdrowiu w 2020 r.'.

Przejdź do oryginalnego opracowania GUS 'Trwanie życia w zdrowiu w Polsce w latach 2009-2019'.