• Strona główna

Baza Demografia

Niniejsza baza została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce.

Baza stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji.

Baza zapewnia dostęp do danych obrazujących dynamikę zachodzących zmian w populacji ludności. Informacje zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że dane dotyczące liczby i struktury ludności oraz współczynników demograficznych:
  • od roku 2020 dane są opracowane przy uwzględnieniu wyników NSP’2021;
  • dla lat 2020 i 2021 tablice są prezentowane w dwóch wersjach, tj. jako opracowanie uwzględniające wyniki NSP’2011 oraz przy uwzględnieniu wyników NSP’2021. Do numerów tablic, w których dane są prezentowane w dwóch wersjach dodano sufiks „-NSP2021”;
  • dla 2015 roku przy opracowaniu bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2015 r. uwzględniono dane z zakresu migracji zagranicznych (imigrację i emigrację) dotyczącą 2014 roku. Przyczyną rezygnacji z danych za 2015 rok jest niedostateczna ich jakość (brak kompletności) i dlatego dane o migracjach zagranicznych za 2015 rok nie będą prezentowane. Jednocześnie informujemy, że dane o małżeństwach, urodzeniach żywych, zgonach oraz migracjach wewnętrznych (napływ i odpływ) dotyczą 2015 roku.
  • od 2011 roku są opracowywane przy uwzględnieniu wyników NSP’2011.
  • dla roku 2010 są prezentowane w dwóch wersjach, tj. jako opracowanie uwzględniające wyniki NSP’2002 oraz przy uwzględnieniu wyników NSP’2011. Do numerów tablic, w których dane są prezentowane w dwóch wersjach dodano sufiks „-NSP2011”;
  • dla lat 2002-2009 opracowane przy uwzględnieniu wyników NSP’2002;

Baza Demografia umożliwia również tworzenie zestawień danych w układzie wskazanym przez użytkownika - zakładka Generowanie zestawień.

Główny Urząd Statystyczny udostępnił również zmodernizowaną Dziedzinową Bazę Wiedzy, która umożliwia dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemów statystyki publicznej.